Psychoterapie a poradenství

+420 604 576 076

Jindřicha Jindřicha 16, 155 00 Praha 5

banner.png

S čím mohu pomoci


Ve své privátní praxi se zabývám poradenstvím a psychoterapií:

 • individuální psychoterapie – pomoc v obtížných životních situacích, hledání příčin a řešení psychických a životních problémů
 • manželská a rodinná psychoterapie – pomocí při řešení manželských problémů a mezilidských vztahů
 • párová psychoterapie – řešení problémů ve vztazích uvnitř páru
 • psychoterapie pro děti a dospívající ve věku 11 až 21 let - více zde
 • pomoc osobám s poruchami autistického spektra - více zde
 • homeopatická léčba psychických potíží - více zde

 

Psychoterapie Johana Kroupová

Nabízím možnost:

 

Možnost vystavení potvrzení:

 • pro školy, soudy, zdravotnictví
 • u žádostí o azyl a pracovní povolení
 • potvrzení pro zaměstnavatele a školy
 • cena za zprávu nebo potvrzení: 60 - 80 minut 800 Kč

 

Specializuji se na psychoterapeutickou pomoc:

Systemickou

Terapie se zaměřuje na to, co by bylo možné změnit v životě tak, aby se člověk cítil lépe a jak to udělat. Je to terapie zaměřená na řešení problémů. Člověk sám je největším odborníkem na své problémy a terapeut mu pomáhá v jeho hledání. Cílem této terapie je vyřešit problém v co možná nejkratší době. Během sezení se řeší aktuální problém, není nutné se např. vracet do dětství a zabývat se věcmi, které fungují. Často stačí i jedno, dvě sezení.

 

Kognitivně behaviorální

Terapie je zaměřená na cílené změny v chování, prožívání i myšlení na základě tréninku, nácviku a expozic (tréninkové vystavování se situacím, kterých se člověk obává). Tato terapie se užívá především při zvládání úzkostných stavů, fóbií, depresí, obsedantně kompulzivních poruch, trémy apod.

 

Relaxační techniky a práci s tělem

Autosugesce, progresivní Jacobsonova relaxace, umění meditace, soustředění myšlenek.

 

Krizovou intervenci a pomoc v krizi

Pomoc při zvládání akutních potíží při rozvodu, rozchodu, úmrtí blízké osoby, hádce, sebezraňování, týrání aj.

 

Hypnózu

Terapie založená na změněném stavu vědomí, kdy je člověk schopen zpracovat své nevědomé pocity, konflikty a bolesti (tělesné i duševní).

 

Homeopatickou terapii

Poskytuji také homeopatickou terapii psychických a psychosomatických potíží.

 

Moje služby, s čím mohu pomoci:

 • pomoc při řešení manželských a rodinných problémů
 • problémy v partnerském soužití
 • konflikty s členy rodiny
 • pomoc při předrozvodovém a porozvodovém uspořádání vztahů a pravidel mezi rodiči a rodiči a dětmi
 • problémy v běžné mezilidské komunikaci a mezilidských vztazích
 • nespokojenost se sebou
 • Psychologická poradna Praha 5doprovázení v těžkých životních situacích
 • problémy s prosazováním a realizováním vlastních zájmů a potřeb
 • úzkostné a depresivní stavy
 • fóbie a obsedantně kompulzivní poruchy
 • neuspokojení v práci, vyhoření, vztahy na pracovišti
 • nízká sebeúcta a nedostatek sebedůvěry
 • existenciální problémy – hledání smyslu života
 • pocity osamělosti a neuspokojení v životě
 • ztráta a truchlení při smrti blízké osoby, potratu, neplodnosti, rozvodu..
 • psychosomatické potíže
 • stresové poruchy a chronické bolesti
 • nové životní etapy a role: narození dítěte, krize středního věku, odchod do důchodu..
 • závislosti (alkohol, hráčské..)
 • poruchy příjmu potravy
 • krizová pomoc v akutních situacích ( stalking, týrání..)
 • osobní koučing, koučování
 • …a jiná vlastní témata a problémy

 

Další informace:

 • soukromá psychologicko-psychoterapeutická praxe
 • služby jsou hrazeny klientem
 • služby jsou diskrétní – informace o klientech nikomu neposkytuji
 • pokud klient nechce, nemusí uvádět své jméno a osobní údaje

 

psychoterapie Praha

Privátní psycholog a psychoterapeut v Praze 13 nabízí individuální psychoterapii, párovou terapii, manželskou a rodinnou psychoterapii a homeopatickou léčbu psychických potíží. Internetová poradna, konzutace online, telefonické poradenství.