Psychoterapie a poradenství

+420 604 576 076

Jindřicha Jindřicha 16, 155 00 Praha 5

banner.png

 

Cesta pomoci - cesta psychopomoci. Pomoc k duševnímu zdraví a psychické stabilitě hledáme u těch, kteří umí doprovodit a poradit.

 

Vzdělání, výcviky a školení:

 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií
 • FF UK
 • Systemický psychoterapeutický výcvik Umění pomáhat (ISZ – 2002 – 2007)
 • Komunikační psychoterapie M. Eriksona (SPAS 2002, Praha)
 • Krizová intervence a telefonická krizová intervence (Remedium, 2001)
 • Postgraduální studium poradenské a rodinné psychologie (FSV UK 1998 – 2001)
 • KBT výcvik (2000 – 2003)
 • Kurz relaxačních technik a práce s tělem (CKI Bohnice)
 • Rodina jako systém – výcvik (1995 - 1998)
 • Homeopatická akademie

 

Praxe:

psychoterapie a psychologická poradna Praha 5

 • práce s dětmi s poruchami autistického spektra (v centru Modrý Klíč)
 • CKI Bohnice
 • supervizor Linky bezpečí
 • poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Život 90
 • krizová linka pomoci a vedoucí krizového oddělení Život 90
 • pravidelná spolupráce s médii (MF Dnes, Žena a život, Elle, TV Nova...)
 • přednášková činnost
 • psychoterapeutka v denním sanatoriu Horní Palata (VFN)

 

Formy pomoci jsou různé:

 • formy pomoci jsou různé a mění se podle toho, s kým a na čem pracujeme
 • pokud nám není psychicky dobře, cítíme smutek a beznaděj, máme strach a pocit nejistoty
 • nebo cítíme třeba "jen" stres a neklid, zmatenost a psychosomatické potíže, psychické rozpoložení se často projevuje i tělesně
 • pokud se nám nedaří ve vztazích, v práci nebo jsme ztratili radost ze života, ztratili jsme kontakt se svou duší
 • pokud jsme ztratili blízkou osobu při úmrtí nebo rozchodu, je důležitá pomoc s truchlením
 • pokud cítíme, že náš pocit ze života není dobrý a hledáme smysl své existence (existenciální hledání smyslu)
 • pokud cítíme úzkost, strach a životní vyhoření
 • při problémech s přepracováním, stresem, vyhořením nebo změnou životního směřování
 • pokud nás trápí potíže různého druhu, vždy hledáme novou a jinou cestu
 • cesta pomoci je vždy jedinečná a neopakovatelná
 • na sezení je možné si přivést blízkou osobu
 • nástrojem psychické pomoci je rozhovor a poradenství i nácvik, jak si umět pomoci sám
 • pochopení, přijetí a bezpečný prostor je součástí takové pomoci

 

Jaké formy pomoci nabízím:

 • systemický přístup, orientovaný na řešení konkrétních problémů, volíme si svou novou cestu: "když to nejde tudy, zkusím jinou cestu, jiný přístup, jiný postoj"
 • KBT přístup orientovaný na nácvik situací a učení se, jak zvládnout svůj akutní problém a umět si s ním příště poradit i sám
 • hlubinný přístup, který se zabývá našim podvědomím - proč se děje to, co nás trápí
 • pomoc lidem rozhodnout se, jak dál žít, aby se cítili lépe - je to vždy především jejich cesta, stačí dopomoc a dobré vedení
 • sezení s partnery a páry
 • často hledají pomoc mladí a dospívající, lidé s potížemi ve škole, v práci, s vrstevníky nebo s psychosomatickými problémy
 • někdo řeší svůj problém se závislostí
 • někdo potřebuje jen poradit, jak řešit své potíže ve vztazích a v sobě
 • nebuďte s tím sami, projděte si svou cestu s někým, kdo vám opravdu pomůže
 • sezení je individuální a párové
 • sezení trvá 60 - 90 minut, pokud je to důležité, na čas se u nás nedíváme, ke skutečné změně je potřeba dostatek času
 • nabízím i online poradenství nebo telefonické poradenství

Privátní terapeut v Praze 13 (Stodůlky, Řeporyje) nabízí individuální terapii, párovou terapii, manželskou a rodinnou terapii a homeopatickou léčbu psychických potíží. Internetová poradna, konzultace online, telefonické poradenství.