Psychoterapie a poradenství

+420 604 576 076

Jindřicha Jindřicha 16, 155 00 Praha 5

banner.png

S čím mohu pomoci


Moje služby, s čím mohu pomoci:

psychoterapie a psychologická poradna Praha 5

 • pomoc při řešení manželských a rodinných problémů
 • problémy v partnerském soužití
 • konflikty s členy rodiny
 • pomoc osobám s poruchami autistického spektra
 • problémy v běžné mezilidské komunikaci a mezilidských vztazích
 • nespokojenost se sebou
 • doprovázení v těžkých životních situacích
 • problémy s prosazováním a realizováním vlastních zájmů a potřeb
 • neuspokojení v práci, vyhoření, vztahy na pracovišti
 • nízká sebeúcta a nedostatek sebedůvěry
 • existenciální problémy – hledání smyslu života
 • pocity osamělosti a neuspokojení v životě
 • pomoc při předrozvodovém a porozvodovém uspořádání vztahů a pravidel mezi rodiči a rodiči a dětmi
 • ztráta a truchlení při smrti blízké osoby, potratu, neplodnosti, rozvodu...
 • psychosomatické potíže
 • stresové poruchy a chronické bolesti
 • nové životní etapy a role - narození dítěte, krize středního věku, odchod do důchodu...
 • závislosti
 • potíže s příjmem potravy
 • meditační techniky
 • krizová pomoc v akutních situacích (stalking, týrání...)

 

Specializuji se na terapeutickou pomoc:

Systemickou

Terapie se zaměřuje na to, co by bylo možné změnit v životě tak, aby se člověk cítil lépe a jak to udělat. Je to terapie zaměřená na řešení problémů. Člověk sám je největším odborníkem na své problémy a terapeut mu pomáhá v jeho hledání. Cílem této terapie je vyřešit problém v co možná nejkratší době. Během sezení se řeší aktuální problém, není nutné se např. vracet do dětství a zabývat se věcmi, které fungují. Často stačí i jedno, dvě sezení.

 

Kognitivně behaviorální

Terapie je zaměřená na cílené změny v chování, prožívání i myšlení na základě tréninku, nácviku a expozic (tréninkové vystavování se situacím, kterých se člověk obává). Tato terapie se užívá především při zvládání úzkostných stavů, fóbií, depresí, obsedantně kompulzivních poruch, trémy apod.

 

Relaxační techniky a práci s tělem

Autosugesce, progresivní Jacobsonova relaxace, umění meditace, soustředění myšlenek.

 

Krizovou intervenci a pomoc v krizi

Pomoc při zvládání akutních potíží při rozvodu, rozchodu, úmrtí blízké osoby, hádce, sebezraňování, týrání aj.

 

Vzdělání, výcviky, školení:

 Certifikát ISZ - Umění pomáhat

Certifikát Umění terapieCertifikát KBT terapieDiplom Pražská škola psychosociálních studií

Telefonická krizová intervenceTrénink paměti pro seniory 

 

psychoterapie

 

 

Privátní terapeut v Praze 13 (Stodůlky, Řeporyje) nabízí individuální terapii, párovou terapii, manželskou a rodinnou terapii a homeopatickou léčbu psychických potíží. Internetová poradna, konzultace online, telefonické poradenství.