Psychoterapie a poradenství

+420 604 576 076

Jindřicha Jindřicha 16, 155 00 Praha 5

banner.png

Psychoterapie pro děti a teenagery / Proautis


Psychoterapie pro děti a teenageryPsychoterapie pro dětí a dospívající

Poskytuji psychoterapeutickou pomoc pro děti a dospívající, studenty ZŠ, SŠ, VŠ a jiné. 

  • psychoterapie úzkostí, depresí, OCD, vztahových problémů s rodiči a vrstevníky
  • řešení problematiky nízkého sebevědomí
  • závislosti na omamných látkách
  • sebepoškozování, anorexie, bulimie a jiné
  • pro děti a dospívající ve věku 12 - 21 let
  • poradenství pro rodiče
  • specializace na poruchy autistického spektra

 

Poruchy autistického spektra, (P)AS - trochu jiný svět

Společnost Proautis:

Proautis je společnost pro pomoc dětem a dospívajícím s poruchami autistického spektra a jejich rodinám. Psychoterapie, trénink sociálního chování. Nabízím tyto služby:

  • poradenství a psychoterapie pro rodiče
  • poradenství a informace pro učitele, asistenty, sociální pracovníky, pediatry a jiné pomáhající profese
  • diagnostická činnost poruch autistického spektra

 

Aspergerův syndrom:

Děti a dospívající (i dospělí) s Aspergerovým syndromem mají podobné potíže jako děti s autismem. Intelektově jsou většinou dobře vybavené a často výrazně nadané. Aspergeři mívají problémy v chápání sociálních situací - nerozliší, co je adekvátní a vhodné chování. V komunikaci se zaměřují velmi jednostranně na svá vlastní témata a do kolektivu dětí se zapojují s obtížemi. Patří často mezi samotáře nebo se chovají natolik odlišně, že nejsou ostatními dětmi přijímáni. Výchova aspergerů je velmi obtížná, často se přidružují i další poruchy - hlavně nedostatečná kontrola emocí, poruchy pozornosti a v dospívání často trpí depresemi - i proto že vnímají již svou odlišnost a nezapadají mezi vrstevníky. Proto je velmi důležitá informovanost i pomoc učitelů, aby se postavení aspergerů mezi dětmi ještě nezhoršilo... a tím i deprese, že nikam nepatří a nikdo je nepřijímá.

Proautis - pomoc dětem a dospívajícím s poruchami autistického spektra
Říká se, že aspergeři nemají smysl pro humor, ale mají a to velmi dobrý. Také jsou často umělecky a jinak nadaní a nadprůměrně inteligentní, ale svou inteligenci a nadání neumí nasměrovat, takže nakonec vystudují třeba s obtížemi, i když jejich nadání je velké. Právě to je práce pro pedagogy, kteří svou práci nechápou jen jako rutinu a jistý výdělek a dokáží s takovým aspergerem pracovat, aniž by ho chápali jen jako přítěž (v praxi snad dnes u nás existuje takový přístup jen ojediněle). Aspergeři jsou ve školách u učitelů velmi neoblíbení, mají množství poznámek, že vyrušují a jinak se "nevhodně" chovají a často mění školy. To jim na klidu nepřidá.

S neznalostí přístupu k aspergerům nebo i úplným nepochopením se ale setkáváme i u lékařů, pediatrů a sociálních pracovníků. Všude tam, kde by měli být především pochopeni...

Proto chce PROAUTIS informovat, pomáhat aspergerům, autistům a ostatním stavět mosty mezi dvěma světy. 

Mgr. Johana Kroupová

Privátní terapeut v Praze 13 (Stodůlky, Řeporyje) nabízí individuální terapii, párovou terapii, manželskou a rodinnou terapii a homeopatickou léčbu psychických potíží. Internetová poradna, konzultace online, telefonické poradenství.